Flushing av automatkasse

Ved oljeskift med flushing av automatgirkassen førebyggjer du at girkassen blir øydelagt. Fordelen med flushing av girkassa er; forlenga levetid, reduksjon av drivstofforbruk, og meir smidig giring.